Impregnácia pomocou nanotechnológie

Impregnácia materiálov pomocou nanotechnológie

Vývoj nanotechnológií umožňuje ľuďom využívať doteraz nepochopiteľné javy. Jedným z týchto javov je aj obdivuhodná hydrofóbna vlastnosť povrchov niektorých rastlín. Až bližším skúmaním prišiel človek na to, že tieto povrchy majú určitú štruktúru, ktorá nedovoľuje vode priľnúť a naviac vodu využije k svojmu samočisteniu. Ako najlepší príklad poslúži rastlina známa ako Lotos. Keď kvapky vody stekajú po lotosovom liste, berú so sebou všetky kontaminujúce častice, ktoré ho znečistili a rastlina je tak stále čistá. Jej povrch je totiž hydrofóbny a to minimalizuje jeho znečistenie. Od tohto základného princípu chovania sú odvodené a prepracované vlastnosti produktov, ktoré využívame.

„Obyčajné“ povrchy nanotechnológia premení na povrchy, ktoré oplývajú týmito vlastnosťami:
Odolnosť proti oderu a poškriabaniu
Povrchy materiálov sa stávajú mechanicky a chemicky odolnejšie.
Odolnosť voči chemikáliám až do pH 13
Nanoimpregnácia znižuje riziko znečistenia od solí a zafarbujúcich látok.
Impregnácia – odpudivosť voči vode a olejom
Znižuje sa sacia schopnosť materiálu. Voda aj oleje vytvárajú na povrchu kvapky a stekajú bez toho, aby došlo k nežiadúcemu nasiaknutiu.
Ochrana proti korózii
Na materiáloch, ktoré obvykle korodujú, sa vytvorí ochranný film, ktorý zamedzuje vzniku a šíreniu korózie. Životnosť plôch a predmetov ošetrených nanotechnológiou je vyššia v porovnaní s neošetrenými.
Ochrana proti otlačkom prstov
Nanotechnológia obmedzuje zanechávanie otlačkov prstov na leštených plochách, ako napr.zrkadlá, sklá, nerez a pod.
Odolnosť proti baktériám a plesniam
Ošetrený povrch nedovoluje baktériám a plesniam ich usadzovanie. Plochy sú čisté a hygienicky nezávadné.
Ochrana proti starnutiu materiálu
 Povlak chráni pred poveternostnými, chemickými aj mechanickými vplyvmi a pred UV žiarením. Predlžuje tak životnosť ošetrených predmetov a plôch. Pri dreve sa výrazne spomaľuje jeho tlenie.
Samočistiaca schopnosť
Povrch sa stáva nelepivý, odpudivý voči vode, olejom, mastnotám aj bežným nečistotám. Nanotechnológia zabraňuje nalepovaniu nečistôt na povrch. Pri daždi alebo pri opláchnutí vodou sa prejavuje tzv.samočistiaci efekt – nečistoty sa nabalujú na kvapky vody a po povrchu stekajú. Aj väčšie znečistenie sa dá ľahko odstrániť iba čistou vodou, netreba používať agresívne saponáty či iné čistiace prostriedky. Tým sa výrazne šetrí čas potrebný na upratovanie a peniaze investované do čistiacich prostriedkov.
Keďže na čistenie ošetrených povrchov stačí len čistá voda, nanotechnológia súčasne prispieva k ochrane životného prostredia. Nanopovlaky z prírody vychádzajú, sú od prírody odpozorované a spätne prírodu chránia.
Používame impregnačné prostriedky s nanotechnológiou na mieru zákazníka a jeho komfort.
Posted in Uncategorized.